Návrat ke kořenům učení – „Díra ve zdi“

Motivaci můžeme najít kdykoliv
Představte si, že jste svědky malé revoluce v učení, která následuje přirozené sklony každého dítěte – ale i nás jako dospělých. Chci Vás podpořit v tom, že pokud ve vás školství zanechalo velké šrámy na duši a zapudilo motivaci k učení, nic není ztracené.
Všichni jsme zvídaví
Vraťme se v čase do roku 1999, kdy Sugata Mitra, indický informatik a vědec zabývající se vzděláváním, odhalil zcela nový pohled na vzdělávání. Provedl experiment nazvaný „Díra ve zdi“, který zprostředkoval fascinující možnosti sebeorganizovaného učení. A co je na tom tak pozoruhodného? Děti s přístupem k internetu se dokázaly učit samy. Je to vlastně zcela logické, protože děti jsou od přírody zvídavé a mají v sobě schopnost řídit svůj vlastní vývoj.
Důležitá je touha
Avšak tradiční školství, vzniklé v dávném 18. století, zatím tuto přirozenost nedokázalo plně využít. V experimentu Sugaty Mitry se dětem podařilo samostatně ovládnout e-mail, chatování, grafické programy, a dokonce se mezi sebou dohodnout, jak počítač využít k vzájemné pomoci a zábavě. Předvedly svou vrozenou touhu poznávat, která je v každém z nás. Zajímavé je, že ve školním prostředí často dochází k potlačování této touhy, kdy jsou děti nuceny učit se něco, co si samy nevybraly a nevidí v tom smysl, nebo na co zatím nejsou zralé.
Pomáhá sdílení
Důležitým aspektem tohoto experimentu byla spolupráce a sdílení zkušeností mezi dětmi. Dokonce i ty nejmladší se učily od starších, a to v duchu kooperace, nikoliv soutěže, což je často běžné ve školách. To vše díky vnitřní motivaci, jež je mnohem účinnější než vnější odměny či tresty. Vnitřní motivace, poháněná zvědavostí a osobním zájmem, je jádrem pravého vzdělávání.
Učení je pro nás přirozené
Pokud objevíme smysl a potěšení v procesu učení, stává se pro nás učení přirozenou součástí života. Tato vnitřní pohonná síla posiluje odhodlání překonat překážky, podporuje průzkum nových znalostí a vede k hlubšímu porozumění a dlouhodobému zapamatování. Je to klíčový faktor pro úspěšné a udržitelné vzdělávání, které tvoří silné základy pro celoživotní učení a osobní rozvoj.
Stejně tak není nikdy pozdě na to odstranit bloky a překážky, které vznikly v dětství a omezují nás v dospělosti. Právě v terapii můžeme objevit cestu k těmto niterným překážkám, porozumět jim a začít je překonávat. Když najdeme smysl a radost v procesu sebepoznání a osobního růstu, stává se pro nás práce na sobě přirozenou součástí života. Tato vnitřní síla a odhodlání nás pak posiluje v tomto průzkumu a v překonávání překážek, čímž vytváříme pevnější základy pro celoživotní učení a trvalý osobní rozvoj. V každém okamžiku máme možnost se posunout vpřed a otevřít se novým možnostem.
Pojďte se se mnou vydat na cestu za poznáním.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *