Introvert terapeutem

Introvert terapeutem

Výhoda introvertů v pomáhajících profesích Introverti mají silné předpoklady k tomu, aby se stali terapeuty nebo pracovníky v pomáhajících profesích. Díky schopnosti naslouchat, projevovat empatii a rozumět svému vnitřnímu světu jsou schopni s velkou přesností vnímat potřeby osoby, s níž komunikují, a poskytnout jí přesně tu podporu, kterou v daném okamžiku potřebuje. Proto jsem se…

Návrat ke kořenům učení – „Díra ve zdi“

Návrat ke kořenům učení – „Díra ve zdi“

Motivaci můžeme najít kdykoliv Představte si, že jste svědky malé revoluce v učení, která následuje přirozené sklony každého dítěte – ale i nás jako dospělých. Chci Vás podpořit v tom, že pokud ve vás školství zanechalo velké šrámy na duši a zapudilo motivaci k učení, nic není ztracené. Všichni jsme zvídaví Vraťme se v čase…

Životní partie s kartami z dětství

Životní partie s kartami z dětství

Učení se umění života Jen co se narodíme, učíme se žít. Naše dospělé vzory – rodiče, učitelé, příbuzní – nás zasvěcují do dovedností potřebných pro každodenní soužití. Záleží na vzorech Vycházeje z těchto naučených znalostí, budujeme své povědomí o sobě, kontrolu nad sebou, kreativitu, schopnost porozumět lidem, zlepšování vztahů, umění komunikace, spolupráci, zvládání a řešení…