Během konzultace Vás citlivě provedu po cestě, která otevře dveře možnostem zlepšení Vašeho života v těchto oblastech:

Práce a poslání

posílíte svou hodnotu a sebevědomí

naleznete odvahu směřovat k úspěchu

posunete své podnikání

najdete cestu k Vašemu životnímu poslání

provedete klíčové změny ve své kariéře

Vztahy a výchova

přijmete svou jedinečnost, čímž podpoříte pozitivní vztah k sobě

posílíte svůj partnerský vztah

začnete vytvářet více uvědomělé a harmonické vztahy

stanete se laskavějším, trpělivějším a soucitnějším rodičem

zlepšíte vztah s rodiči, dětmi, kolegy i širším okolím

Peníze a bohatství

překonáte omezení v pohledu na finance a hojnost

naladíte se na nové přístupy a efektivní využívání svých zdrojů

prohloubíte pochopení svých možností a cesty k osobní prosperitě

změníte své chování v souvislosti s penězi, abyste dosáhli finančního úspěchu

vytvoříte si kladný vztah k penězům

Spiritualita a růst

objevíte hojnost a zdroje jak ve svém vnitřním, tak vnějším světě

dáte svému životu smysl a dovolíte si žít v harmonii se zákony existence

odkryjete svou identitu a životní směr

prozkoumáte hlubší duchovní hodnoty a zásady

začnete tvořit život, který je v souladu s Vašimi hodnotami

Na základě Vašich potřeb a zadání vyberu optimální způsoby péče a nasměruji Vás ke stanoveným cílům.

Pracuji komplexně. Využívám své vzdělání, dovednosti a osobnostní předpoklady, profesní a osobní zkušenosti. Propojuji svět vědy a spirituality. Zkoumám Vaši fyzickou realitu, ale i hlubší otázky týkající se Vašeho bytí a smyslu života.

Nabízím celostní přístup, kdy naslouchám Vašemu tělu, mysli, emocím a duši. Setkání se mnou bývají prožitková, aby bylo nové nastavení nejen pochopeno, ale i zažito a ukotveno v emocích a v těle. Tvořím individuální řešení na míru podle Vašich potřeb. Využívám takové nástroje, které pro Vás jsou v danou chvíli nejpřínosnější. Pracuji efektivně, nechodím kolem horké kaše.

Reaguji pružně a na několika úrovních. Jako koučka Vám pomohu definovat jasnou vizi Vašeho cíle a budu Vás podporovat na cestě k dosažení Vašich osobních a profesních cílů. Objevíte novou motivaci, odvahu, odhodlání a důvěru, že stojí jít si za svými sny.

Jako terapeutka vytvořím bezpečné a podporující prostředí, kde můžete otevřeně sdílet své pocity a prozkoumat obtížné situace či emocionální bloky. Společně najdeme možnosti jejich řešení a objevíme nové způsoby, jak si plně užívat život.

Jako duchovní bytost se soustředím na vaši spirituální cestu a naladím Vás do vnitřního klidu a rovnováhy. Pomohu vám odstranit energetické bloky a obnovit Váš vnitřní jas a harmonii. Objevíte nové způsoby, jak se propojit se svým vnitřním já a vnitřní moudrostí.


Těším se na spolupráci!

Vstoupíme přímo do jádra toho, proč nedosahujete svých přání. Prostřednictvím prožitku Vás dovedu k...

01.

Snížení obav, stresu a napětí

02.

Překonání strachů a bloků

03.

Puštění nefunkčních systémů přesvědčení

04.

Zklidnění a důvěře