O mně

Jsem kvalifikovaná koučka s vysokoškolským vzděláním v oborech ergoterapie, sociální práce a předškolní pedagogika. Tato jedinečná kombinace odborných znalostí a dovedností mi umožňuje poskytovat Vám efektivní podporu ve Vašem osobním rozvoji.
Díky ergoterapeutickému pozadí mám hluboké porozumění lidské psychiky a schopnost pracovat na vašich individuálních potřebách.
Znalosti sociální práce mi přinášejí vhled do širších sociálních souvislostí, což otevírá prostor pro komplexní porozumění a podporu ve Vašem osobním rozvoji a v oblasti mezilidských vztahů.
Předškolní pedagogika rozšiřuje mé schopnosti porozumění vývojovým etapám a potřebám, kterými jste prošli od raného dětství. Ve spojení s prací s archetypy a vnitřním dítětem získáte pochopení Vašich prvotních zážitků a mou podporu Vašeho osobního růstu při jejich respektující transformaci.

Vnější svět je odrazem světa vnitřního.

Vedle formálního vzdělávání jsem absolvovala desítky kurzů a do své praxe tak přináším řadu dalších nástrojů, které Vám pomohou v růstu na osobní i energetické úrovni. Neustále se vzdělávám, proto mohu podpořit Váš osobní i duchovní rozvoj rozmanitými metodami a technikami.
Někdy směřuji otázkami, naslouchám, vedu slovem a provázím afirmacemi, jindy zklidňuji roztěkanou mysl meditacemi, vedu do vizualizace, využívám kyvadlo, karty, pracuji konstelačně. Můžeme spolu ale i tancovat a nebo zůstat v tichu a nechat pracovat léčivé energie.
Podle Vašeho zaměření s Vámi budu pracovat s vybranými metodami či technikami, abyste získali nejen hluboký vhled do vašich emocionálních a psychologických procesů, ale abyste uviděli skryté dynamiky, prohloubili vlastní vnímání, odstranili energetické bloky a dosáhli vnitřní harmonie.

Nová výzva, nová příležitost.

Na Vaší cestě osobního rozvoje Vás podpořím – možná více než tím, co jsem absolvovala – svými schopnostmi. Pracuji s kritickou sebereflexí a vím, jak mnoho záleží na vnitřním nastavení člověka v pomáhajících profesích. Mám dar vcítit se do psychiky, porozumět Vašim potřebám, motivacím a emocím. Kombinuji schopnost pozitivně vést a motivovat s vysokou citlivostí, empatií a intuicí. Mé hluboké vhledy a jiné unikátní dovednosti, z nichž některé jsou raciem neuchopitelné, Vám pomohou objevit svůj vlastní vnitřní hlas a obnoví Vaši důvěru v něj. Vím, jak úlevné to je, když mu začnete naslouchat. Předávám tedy i své vlastní zkušenosti a zkoumání, včetně toho, co je za myslí. Velmi ráda s Vámi nacházím poklady ve slovech i v tichu. Vnímám to jako vzájemně obohacující proces, který nás vede do radosti, klidu a harmonie.

Spolupodílela jsem se na projektech:

Škola sebelásky

Probuď své já

kongres Týden laskavé transformace

Meditace jako životní styl

Síla introvertů

Mé spokojenější já